Tjenester
Løsninger
ITC Solutions leverer kompetanse og skreddersydde web-baserte IT-løsninger til avfallssektoren. Vi har levert:
 • InnStatOASE
  Elreturs system for håndtering av all innsamling, transport, behandling og gjenvinning. InnStatOASE har grensesnitt mot myndighetsrapportering og mot økonomisystemer og et innebygd avvikssystem.
 • Elreturs MiljøPortal
  Elreturs system for innrapportering fra medlemmene av importerte og solgte EE-varer (brunevarer, hvitevarer, elektriske- og elektroniske produkter samt IKT-varer), samt beregning og innkreving av miljøgebyr, og rapportering til myndighetene.
 • Eurovironments MiljøPortal
  Eurovironments system for innrapportering fra medlemmene av importerte og solgte EE-varer (brunevarer, hvitevarer, elektriske- og elektroniske produkter samt IKT-varer), samt beregning og innkreving av miljøgebyr, og rapportering til myndighetene.
 • AutoStat
  Autoreturs system for innrapportering av vrakede kjøretøy for miljøsanering og fragmentering, beregning av retur- og gjenvinningsgrad samt rapportering til myndighetene.
IT-løsningene er bygd på generelle gjenbrukbare moduler basert på Microsoft teknologi (Office, ASP, .net, SQL Server) og kan brukes til a skreddersy mange type løsninger.
Andre tjenester og kompetanseområder
ITC Solutions sine ansatte innehar gjennom tidligere ansettelsesforhold og gründervirksomheter betydlig kompetanse innen IT, prosjektledelse og kvalitetssikring.
Vi tilbyr rådgivning og tjenester innenfor:
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Teknisk IT-rådgivning
 • Metodeutvikling
 • Systemutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Relasjonsdatabaser og SQL
 • Datakommunikasjon og Telefoni
ITC Solutions AS | Epost: post@itc-solutions.no