Referanser
Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.
ITC Solutions har levert InnStatOASE and Miljøportalen.
Fom. 1.1.2013 leverer vi også Eurovironments Miløportal (Eurovironment ble kjøpt opp av Elretur i 2012).
Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.
ITC Solutions har levert AutoStat som er i bruk av biloppsamlere og fragmenteringsverk over hele landet.
WEEE Forum er den europeiske organisasjonen for koordinering og effektivisering av håndteringen av EE-avfall på tvers av alle medlemslandene.
ITC Solutions har opparbeidet kompetanse på rapporteringsverktøyet Reptool og er Elreturs og Elretur sine partneres støttespiller i bruk av Reptool.
MTÜ EES Ringlus er Elreturs motsvarighet i Estland.
ITC Solutions har gjennomført et forprosjekt for spesielt å tilpasse Miljøportalen til estiske forhold og generelt for å tilpasse produktet EU's standard.
ITC Solutions AS | Epost: post@itc-solutions.no