Om oss
ITC Solutions startet sin virksomhet i mars 2007 og er resultatet av fusjonen mellom KBS IT Consult og CW IT Rådgivning som fom. 2003 spesialiserte seg på utvikling av løsninger for logistikkhåndteringen til Elretur.

ITC Solutions tilbyr skreddersydde web-baserte IT løsninger for avfallssektoren, dvs. systemer for håndtering av innsamling, transport, behandling, gjenvinning og miljøgebyr.
I tillegg til database- og programutvikling tilbyr vi tjenester innenfor prosjektledelse og kvalitetssikring.
Knut B. Skolla,
Daglig leder, prosjektleder og koordinator.
knut@itc-solutions.no

Knut har hovedfagsstudier i Informatikk fra Univ. i Oslo og har mange års erfaring som utvikler, konsulent og rådgiver fra virksomheter som Veritas, Norsk Data, Fearnley Data, ISI (Tieto Norway AS), Guide Consulting og Kompetanseweb (i dag en del av Visma). Knut har arbeidet med mange ulike kunder innenfor både offentlige og private virksomheter som f.eks. Skattedirektoratet, NAV, Ericsson, ISS, Forlagsentralen, Orkla, Arcus og Telenor.
Christine Winther,
Styreleder, utviklingsleder, prosjektmetodikk, prosjekt- og kvalitetsledelse
christine@itc-solutions.no

Christine har mange års erfaring og har bakgrunn som sjefskonsulent innen iterative prosjektmetoder(Smidig, Scrum, RAD, IAD) med brukermedvirkning og utviklingsteamledelse, kvalitetsledelse, prosjektledelse, kursledelse, fasilitator, utvikling, design og systemering. Hun har arbeidet siden 1987 for mange ulike kunder for firmaene eScienza AS, Cap Gemini AS, Norges Bank og Fjerndata AS. Hun har utdannelse fra Norges Høyskole i Informatikk i Oslo og befalsutdanning og ledelsestrening fra forsvaret og har erfaring fra arbeid både i Norge og internasjonalt.
ITC Solutions har som strategi å være et solid spesialisert selskap som leverer løsninger og tjenester med høyeste kvalitet, til avtalt tids- og ressursbruk.

Vi baserer oss på samarbeid med andre selskaper og innleid spisskompetanse og ressurser ved behov.
Våre faste samarbeidspartnere så langt er:
  • Telecomputing - drift og forvaltning av IT-løsninger
  • Albaran - ekspertise innenfor miljøutvikling, avtale- og regelverk
  • Dinamo - grafisk design og profilering
ITC Solutions AS | Epost: post@itc-solutions.no